Keo dán FORMEX
Keo dán FORMEX

Keo dán nước trong suốt, chuyên dùng dán tấm FORMEX, PVC FOAM ... 

Tạo mối ghép đồng nhất không dấu vết.

Ứng dụng:

+ Dán các tấm FORMEX, PVC FOAM ...  tăng chiều dày

+ Làm mô hình, sản phẩm thủ công DIY

+Sản xuất sản phẩm thủ công từ FORMEX, PVC FOAM ... 

+ Ứng dung trong Sản xuất sản phẩm quảng cáo, mỹ thuật

   

 

Sắp xếp theo: