Mesh 50x50 (mm)

Tấm sàn Composite (FRP Grating): Kích thước mắt 50 x 50 (mm) với độ dày "T" từ 15 - 50 (mm).

Download FRP Grating Brochure : http://hoachatkythuat.com/image/data/FRP Grating/FRP Grating Brochure.pdf
Sắp xếp theo: