Mesh 40x40 (mm)

Tấm sàn Composite (FRP Grating): Kích thước mắt 40 x 40 (mm) với độ dày "T" từ 25 - 40 (mm).

Download FRP Grating Brochure : http://hoachatkythuat.com/image/data/FRP Grating/FRP Grating Brochure.pdf
Sắp xếp theo: