Mesh 38x38 (mm)

Tấm sàn Composite (FRP Grating): Kích thước mắt 38 x 38 (mm) với độ dày "T" từ 13 - 65 (mm).

Download FRP Grating Brochure : http://hoachatkythuat.com/image/data/FRP Grating/FRP Grating Brochure.pdf

Sắp xếp theo: