Hóa chất hệ RO
Hóa chất hệ RO

VEOLIA HYDREX 4000 SERIES

Hóa chất chuyên dụng chống cáu cặn và bảo vệ màng lọc thẩm thấu ngược (Reverse Osmosis - RO), giúp hệ thống RO vận hành liên tục, hiệu quả và ổn định. Sử dụng hóa chất là giải pháp tiên tiến và hiệu quả kinh tế cao, thay thế cho các hệ thống lọc than hoạt tính và làm mềm nước trước RO. Sản phẩm được sản xuất tại UK và Malaysia.

Sắp xếp theo: